Kdo so upravičenci

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

 

Subvencija za znižano plačila vrtca

Višina plačila vrtca je odvisna od povprečne mesečnega dohodka družine, deljenega s številom oseb. O višini plačila oz. dohodkovnem razredu, v katerega spadate, odloča pristojni CSD na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca.

dohodkovni
razred
plačilo staršev
(v % od cene programa)
1 do 185,43 EUR 0%
2 nad 185,45 € do 309,05 EUR 10%
3 nad 309,05 €  do 370,86 EUR 20%
4 nad 370,86 €  do 432,67 EUR 30%
5 nad 432,67 € do 545,98 EUR 35%
6 nad 545,98 €  do 659,30 EUR 43%
7 nad 659,30 € do 844,73 EUR 53%
8 nad 844,73 € 1.003,10 EUR 66%
9 nad 1.019,86 € 77%

*povprečna plača za preteklo leto in s tem zneski dohodkovnih zneskov bodo znani marca.

Če imate v vrtec hkrati vključenih več otrok, za drugega plačate 30% izračunanega plačila staršev, razliko pa krije država. Za vsakega nadaljnjega otroka je vrtec brezplačen.

Če spadate v 9. dohodkovni razred, vam vloge ni treba oddajati, saj boste ravno tako plačali “le” 77 % polne cene programa. Polno ceno  programa vrtca namreč plačajo le tisti starši, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Sloveniji.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

 

Posebne okoliščine

 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

 

Vloga za znižano plačilo vrtca

Da bi plačali nižjo ceno vrtca, morate na pristojni Center za socialno delo oddati ustrezno vlogo.

Izpolnjeno Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate:

  • na pristojni CSD

ali

Od 1. 12. 2018 vam ni treba ponovno oddajati vloge za otroški dodatek in/ali subvencijo vrtca, če vam odločbi pretečeta, saj o njiju odloči CSD po uradni dolžnosti.

Pomembno

Odločba velja eno leto od prvega dne naslednjega meseca, ko ste vlogo oddali. Če gre otrok prvič v vrtec 1. septembra, morate vlogo oddati avgusta.

Veljavnost odločbe je eno leto. Če zaradi kakšnih sprememb v tem času ne boste oddajali nove vloge, boste naslednje leto dobili od države informativni izračun.

Znižanje, če je otrok vključen v javni vrtec

Če ste vlogo na CSD oddali pravočasno, vam bo vrtec obračunal znižano plačilo vrtca po odločbi o dohodkovnem razredu, v katerega spadate. Odločbe vrtcu ni treba posredovati, saj jo dobijo sami. Če ste vlogo oddali z zamudo, boste morali prvi mesec plačati 77% cene vrtca.

Primer

Če po odločbi spadate v 5. dohodkovni razred, boste za program, katerega polna cena znaša 500€, plačali 35% vrednosti, kar znese 175€.

Če imate v vrtcu še drugega otroka, boste zanj plačali 30% od 150€, kar znese 45 €.

Znižanje, če je otrok vključen v zasebni vrtec

Če imate otroka vključenega v zasebni vrtec, boste zanj plačali polno ceno, znižano za subvencijo, ki vam pripada, če bi otroka imeli v javnem vrtcu.

Primer

Če po odločbi spadate v 5. dohodkovni razred, boste za program, katerega polna cena znaša 600 €, plačali 325 € manj (če je polna cena javnega vrtca 500 €,  bi zanj plačali  35% polne cene, kar znese 175 €. To je 325 € manj od polne cene)

Pomoč občine, če otrok ni sprejet v vrtec

Nekatere občine subvencionirajo varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec. Ta višina znaša 100€, za pridobitev pa morate izpolnjevati določene pogoje in sicer:

  • stalno prebivališče v občini, v kateri prosite za subvencijo
  • otrok ni bil sprejet v vrtec oz. je na čakalni listi
  • otrok je star eno leto (nekatere občine subvencionirajo, ko otrok dopolni 11 mesecev)

Tudi če vaš otrok nima nobenega pogoja za sprejem v vrtec, je že občinska subvencija razlog, da se splača oddati vlogo za sprejem.

Vir: MDDSZ, Za starše

Vir slike: http://images.24ur.com/media/images/520xX/Oct2009/60346037.jpg?d41d

Za Mamiblogerke napisala Tea Delena

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja